همیاب ۲۴

تا بیست سال آینده در کشور ژاپن نیمی از مشاغل در اختیار ربات ها خواهد بود

بر اساس تخمین های به عمل آمده توسط یومی واکائو از موسسه تحقیقاتی NRI ژاپن، تا ۲۰ سال آینده در این کشور نیمی از شغل ها در اختیار ربات ها خواهد بود. پروفسور مایکل آزبورن از دانشگاه آکسفورد هم به نتیجه ای مشابه در کشورهای آمریکا و انگلستان دست پیدا کرده است.آنها تخمین زده اند که ۶۰۰ موقعیت شغلی در ژاپن، یعنی چیزی حدود ۴۹ درصد از آنها، قابلیت این را دارند که توسط ربات ها و رایانه های هوشمند اشغال شوند. تیم تحقیقاتی یومی واکائو احتمال رباتیک شدن مشاغل مختلف را بر اساس میزان خلاقیت مورد نیاز برای انجام آن کار تخمین زده اند. به عنوان مثال، شغل هایی مثل تحویل مرسولات، نظافتچی، کارگر مزارع و … از بهترین گزینه ها برای جایگزینی ربات ها به شمار می روند. از طرف دیگر مشاغلی چون وکالت و یا تدریس بعید است به این زودی ها به ماشین ها سپرده شوند.
در هر صورت با مقایسه نتایج به دست آمده از این مطالعات، می توان دریافت که مشاغل کشور ژاپن نسبت به سایر کشورها با سرعت بیشتری رو به رباتیک شدن پیش خواهند رفت. گرچه آقای واکائو اذعان دارد که آنها «فاکتورهای پذیرش اجتماعی» را در بررسی های خود لحاظ نکرده اند. یعنی ممکن است در آینده شرایط اجتماعی و یا حتی الزامات فرهنگی این روند را کند و یا حتی متحول کند. در شرایط فعلی اما جامعه ژاپن نگاه مثبتی به این تغییر دارد. تلاش های اخیر برای چنین جایگزینی هایی واکنش امیدوار کننده ای را از طرف مردم به دنبال داشته است. حال باید دید در آینده معضلی چون بیکاری می تواند جلوی این روند را بگیرد یا نه.