سلام.گوشی منم یک ماه بود که گوشی گرفته بودم و گم شد و شکایت کردم ولی هنوز بعد از یک سال خبری از گوشیم نشده😐😐