بازتاب سامانه همیاب ۲۴ در رسانه تصویری فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران

دیگر نگران گم کردن تجهیزات الکترونیکی خود نباشید. رسانه تصویری فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران در مصاحبه ای که با بهروز فتح آبادی مدیرتوسعه سامانه…

بازدید آقای دکتر علم الهدی و آقای هاشمی از غرفه همیاب ۲۴ در ایرانکام

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی کامپیوتر و ماشین های اداری و هفتمین نمایشگاه تخصصی شهر هوشمند تحت عنوان ‘ایرانکام ۹۵’ با استقابل خوبی همراه بوده است….