مصاحبه «مرکز توانمندسازی و تسهیل‌گری کسب‌وکارهای نوپای فاوا» با هم‌یاب۲۴

مصاحبه با بهروز فتح‌آبادی هم‌موسس استارت‌آپ هم‌یاب۲۴ مصاحبه «مرکز توانمندسازی و تسهیل‌گری کسب‌وکارهای نوپای فاوا» با هم‌یاب۲۴ که با همکاری تک‌تاکس در دومین همایش شهر…

بازتاب سامانه همیاب ۲۴ در رسانه تصویری فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران

دیگر نگران گم کردن تجهیزات الکترونیکی خود نباشید. رسانه تصویری فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران در مصاحبه ای که با بهروز فتح آبادی مدیرتوسعه سامانه…