هوشمند آب بخورید..!

هوشمند آب بخورید..!

بطری آب هوشمند که با حس تشنگی می‌درخشد محققان آمریکایی یک بطری آب طراحی کرده‌اند که در زمان احساس تشنگی کاربر، می‌درخشد. بطری هوشمند HidrateMe…