هوشمند آب بخورید..!

بطری آب هوشمند که با حس تشنگی می‌درخشد محققان آمریکایی یک بطری آب طراحی کرده‌اند که در زمان احساس تشنگی کاربر، می‌درخشد. بطری هوشمند HidrateMe…