استعلام گوشی قاچاق

استعلام گوشی قاچاق

گوشی هوشمند من اصل است یا قاچاق؟؟؟؟ با توجه به نطارتی که گمرک و مرزبانی بر مرزهای کشور دارد،اما همچنان سودجویان کالای قاچاق با تمهیدات…