گوگل کولاک می کند!

گوگل کولاک می کند!

این روزها  گوگل بیش از گذشته به عرصه تکنولوژی و دنیای مجازی قدم بر می دارد.هر روز دستاوردی جدید از این کمپانی به نمایش گذاشته…