کمین سارقان به هنگام تصادف

به گزارش روابط عمومی همیاب ۲۴، به تازگی آقای م.ش شماره سریال و مشخصات گوشی خود را که مدل گلکسی ۳ بود در سامانه همیاب ۲۴ ثبت نمود. آن طور که ایشان تعریف کردند در راه بازگشت به منزل با ماشین خود بودند که تصادف کردند و ماشین را به کنار خیابان منتقل نمودند تا آن را بازبینی کنند ولی متاسفانه حواسشان به شیشه ماشین که در اثر ضربه باز مانده بود، نبود و سارقی که در آن اطراف بود به سرعت از تاریکی شب استفاده نموده و گوشی ایشان را از داخل داشبورد ماشین ربوده بود.

ایشان از طریق یکی از آشنایانشان که قبلاً گوشی خود را در سامانه همیاب ۲۴ ثبت نموده بود با این سامانه آشنا شده و شماره سریال گوشی خود را ثبت نمودند تا پیگیری های لازم انجام شود.

هشدارهای امنیتی:

هیچ گاه گوشی خود را داخل ماشین و در معرض دید دیگران قرار ندهید.

هنگامی که نمی توانید از باز ماندن پنجره و یا در خودرو اطمینان حاصل کنید، اشیاء مهم خود از جمله تلفن همراه و تبلت را از داخل ماشین بردارید.

در هنگام تصادف حواستان به اطرافیان و افراد سودجو که منتظر فرصت هستند، باشد.